Soğuk Depolama Sistemleri

Soğuk depolarımızda muhafaza edilen ürünlerimizin tamamı, muhteviyat olarak insan sağlığını ilgilendirdiğinden, belirli ısı derecesinde standart koşullarda muhafaza edilmesi gereken, kalite ve RFID kontrol sistemlerinin üst düzeyde kullanıldığı modern dünyanın gerekliliklerine göre uluslararası standartlarda koruma altındadır.


Soğuk depolama şartlarında ürünün stoklanması ve tekrar dağıtıma çıkarılması işlemi “depo içerisinde” yapılmaktadır. Ülkemiz şartlarında bu altın kurala riayet edilmesi, ürünün üretim aşamasından başlayarak soğuk zincir lojistiğinde sıcaklık değerlerine üst düzeyde dikkat edilerek, tüketiciye ulaştırılması hayati önem taşır. Bu nedenledir ki, Frigosky depolarında stoklanan ürün, son tüketim noktasına ulaşıncaya kadar uygun depo sevk işlem biriminden alınarak, sıcaklık koşulları değiştirilmeden raflardaki yerini almak üzere dağıtıma çıkartılır.

Kalite Standartlarımız ve Kontrol Sürecimiz

ÜRÜN ALIMI

Ürün alımı esnasında, soğuk taşıma yapan araçlarımız ile depolarımıza getirilen ürün ilk etapta lazer kontrol sistemi ile “sıcaklık derecelendirme kontrol” sistemine tabi tutulur. Uygun koşul ve şartları yerine getiren ürün sıcaklık değeri alındıysa, ürün alımı gerçekleştirilir. Ürün alımı, taşıma sıcaklık değerlerinde stoklanacak depo koşullarında gerçekleştirilir. Ürün sıcaklık değeri olması gereknden farklı ölçülmesi durumunda müşterimiz bilgilendirilir. Müşteri onayı doğrultusunda raporlanan ürün ayrı bir fire depo bölümüne alınarak istiflenir ve kesinlikle muhafaza işlemine tabi tutulmaz. Figosky olarak, insan sağlığına zararlı olabilecek değerlerde yıpranmış, bozulmuş ya da formu olması gerekenin dışnda bir durumda olan hiçbir ürün için depolama hizmeti vermemekteyiz.

ÜRÜN KABULÜ ARA DEPODA YAPILMAKTADIR

Ürün kabulünün yapılabilmesi için ortam sıcaklığı standart olarak sıfır derecedir. Donuk fromda bize ulaşan ürünlerin depo kabul işlemleri yine sıfır derecede yapılmaktadır. Ara depoya alınan ürünler -4°C’lik donuk bölüm dediğimiz alana aktarılır ve sayım işlemi ardından muhafaza deposuna sevk edilir. Ürün kabulünde işleyen prosedür, ürünün özellikleri ve durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

STOKLAMA

Ürünler, sistemimize tanımlanır. Sistemimizde tanımlı ürünler stok alanında yerlerini aldıktan sonra bilgi sistemimiz tarafından yönetilir. Sistemimiz ürünleri RFID bilgi ve kontrol sistemi ile kontrol altında tutulacak özellikleriyle etiketler. Her stok ürünü için ayrı bir tanımlama ID’si belirlenir. Bu ID, ürünler için benzersiz bir kod yapısıyla benzer özellikteki ürünlerden ayrılmasını sağlar. Stok alanında tutulan tüm ürünler 7 gün 24 saat ısı sensörleri ve RFID teknolojisi ile gözetim altında tutulur.

ÜRÜN ÇIKIŞI ve SEVK İŞLEMLERİ

Isı tipine göre depolama sistemlerinde stoklanan ürünler, ürün çıkışı ve sevk işlemlerinin başlamasının ardından, ürün alımı ve mal kabulünde olduğu gibi ara depolara alınırlar. Çıkış işlemleri ile birlikte, ürün alım esnasında yapıldığı gibi ürün sayımı gerçekleştirilir. Herhangi bir hataya mahal vermememk için tüm süreç titizlikle takip edilir. sıcaklık değeri ürünün stok durumu ve cinsine göre ayarlanmış olan soğuk taşıma aracına yükleme işlemi başlatılır. Aracın taşıma haznesi sıcaklık değeri ürünlerin yüklenmesi için uygun olmadığı durumlarda, aracın kasa sıcaklık değerinin uygun olması beklenir. Aksi halde yükleme işlemi durdurulur.

7/24 KONTROL ve TAKİP

Bünyemizde faaliyet gösteren gıda mühendislerimiz, soğuk depolarımızda muhafaz edilen ürünlerin, gıda sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı için gerekli önemleri almakta, gerekli tüm kontrolleri yapmaktadırlar.

GIDA KALİTE ve KONTROL ÜNİTELERİMİZ

Depolarımızın her aşamasında 7/24 kontrol ve takip mekanizması çalışmaktadır. Tüm kontrol ve takip işlemleri uyarınca, herhangi bir sıcaklık değişimi durumunda yetkililerimiz sistem tarafından bilgilendirilir. Sıcaklık derecesi raporlama sistemi sayesinde geçmişe yönelik rapor alma, kontrol sağlama ve varsa mevcut arızayı önceden tespit etme gibi ek teknolojik alt yapımızla hizmet vermekteyiz.

Araç ve ısı takip sistemimiz sayesinde, ARVENTO alt yapısını kullanarak ürnünüzün şu an hangi lokasyonda olduğunu ve araçtaki ısı değeri hakkında takip sağlayabilirsiniz.