SKY Hassas B Tipi

+4°C ile +8°C arası sıcaklıkta taşınması gereken ürünler için kullandığımız soğuk zincir taşıma yöntemine verdiğimiz isimdir. Bu yöntem ile beyaz et ve et ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve ürünleri ile muadil ürün gruplarının taşınmasını sağlıyoruz. Taşıma desteğimiz, tedarik + teslim alma, taşıma / soğuk depolama + soğuk depo ya da son kullanım alanına teslim etme aşamalarını kapsar.


SKY Hassas B tipi taşıma yöntemimizde çabuk bozulma ve özelliğini yitirme ile son kullanma tarihi olan ürünlerin taşınması gerektiğinden, özellikle et ürünleri için, kesimden ya da son üretimden hemen sonra kısa zamanda müşteriye ulaştırılmalı, soğuk şoklama ve paketleme taşıma şartlarına uygun yapılmalıdır. Ürün, bakteri üremesine uygun olduğundan, üretim ve taşıma uygun şartlarda yapılmalıdır. Et kesim ve üretim tesisleri, yaşam alanlarına uzak mesafelerde kurulduğundan dolayı soğuk taşıma ya da soğuk zincir taşıma büyük önem taşımaktadır. Ürününüz, SKY Hassas B Soğuk Zincir Taşıma yöntemimizle yerinden teslim alınır, tüm şartlar yerine getirildikten sonra son tüketim merkezine ilk durumunu korur özellikte ulaştırılır.

Meyve taşımacılığında da durum farklı değildir. Örneğin Kiraz –2°C’ye kadar soğumaya bırakılmalıdır. Dış mekan sıcaklığı -2°C olan kirazın çekirdek ısısı +4°C’dir. Kiraz, ambalaj içerisinde 6-10 saat boyunca soğumaya tabi tutulmaktadır. Sonraki aşamada ambalaj vakumlanarak hava almayacak şekilde kapatılır. Ürün +1°C – +2°C aralığında muhafaza edilmek üzere soğuk hava depolarında muhafaza edilir. Bu şekilde kiraz 21 – 30 gün boyunca ilk günkü tazeliğini korumuş olur.

Lojistiğin üç temel unsuru, ikmal, nakil ve bakımdır. İkmal, projelendirme ve uygulama; nakil, projelendirilmiş sürecin gerçekleştirilmesi yani taşıma; bakım ise soğuk zincir taşımacılığında müşteri hizmetleri ile eş görev ve mertebede tutulan ve önemli bir yer kapsayan alandır. Her üç unsur, SKY Hassas B tipi Soğuk Zincir Taşıma yöntemimizde entegre çalışır. Bu entegrasyon, diğer taşıma yöntemlerinde olduğu gibi sıkı bir kontrol mekanizması ile kontrol altındadır. Fakat, özellikle son kullanma tarihi hassasiyeti olan et ve et ürünleri ile mevsim meyvelerinin taşınmasında ki hassasiyet, önem derecesini bir kademe daha arttırmaktadır.

Uluslararası standartlarda +4°C ile +8°C arası taşımacılık yöntemimiz SKY Hassas B tipi, kullanılan sıcaklık ölçü birimleri açısından farklı değerlerle anılabilir. Ölçümleme sistemi baz alındığında soğuk zincirin kırılmaması için gereken sıcaklık birim derecelendirmeleri, SKY Hassas B tipi Soğuk Taşımacılık için şu şekildedir:

+4°C = 39,2°F = 277.15°K = 3,2°R

+8°C = 46.4°F = 281,15°K = 6,4°R

SKY Hassas B tipi Soğuk Zincir Taşıma yöntemimiz hakkında daha fazla bilgi almak için info@frigosky.com e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz.