Müşteri Hizmetleri

Müşterimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda süreçlere artı değer katarak, hizmetlerimizin, zamanında ve söz verilen koşullarda sunulmasından sorumluyuz.


Frigosky Müşteri Hizmetleri birimi firmanın faaliyet alanını oluşturan tüm süreçlerin takibinden sorumludur.

Müşteri iş emirlerinin ilgili nakliye ve depo operasyon birimlerine aktarımıyla başlayan bu süreç, son noktaya ürünün teslim edilmesi akabinde müşteriler adına yürütülen faaliyetlerin raporlanması ile sonlanır. Bundan sonraki aşama ise süreçlerin daha iyi yönetilebilmesi için yapılan faaliyetlerin kendi içinde analizi ve geliştirme yöntemlerinin oluşturulmasıdır.

Probleminiz çözümsüz değil.

Frigosky Müşteri Hizmetleri müşteri memnuniyeti ilkesi üzerine çalışma prensiplerini kurgulamaktadır. Müşterilerden ve/veya Müşterilerin müşterilerinden yazılı ya da sözlü gelen her türlü şikâyet ve öneriler müşteri temsilcileri tarafından kayıt altına alınır. Müşterinin problemine öncelikle en kısa zamanda çözüm getirmek ya da çözüm getirebilecek departmana aktarmak Frigosky Müşteri Hizmetleri biriminin sorumluluğundadır.

Müşteri Hizmetlerimize telefonla ulaşmak için 0216 364 43 77 no’lu hattı kullanabilirsiniz.

FRİGOSKY, Soğuk Zincirin Sağlam Halkaları.