İade Lojistiği Yönetimi

İade lojistiğiniz temel anlamda anlamı şudur; mal iadesi yapılabilir. İade edilen mallar efektif bir şekilde yönetilir.Bu şekilde müşteri memnuniyeti had safhaya ulaşarak sorunsuz bir iade süreci gerçekleşmiş olur.


İade lojistiği sayesinde hem zaman tasarrufu sağlanırken hem de maddi açıdan kazanım sağlanmış olur. Müşteri hizmetlerimiz ile iade lojistiği gerçekleştirmenize planlamanıza / uygulamanıza yardımcı oluruz.

İade lojistiği ile fayda ve müşteri odaklı yaklaşım.

İade lojistiği ile, pazarda faaliyet gösteren tüm markalara, özellikle perakende sektörüne büyük avantajlar sağlıyoruz. Bu faydayı hem üretici bazında hem de perakende sektörü bazında çift taraflı sağlamak gayreti içerisindeyiz.

İade lojistiği, ters lojistik olarak adlandırılabilir. İade edilen ürünlerin, aynen standart lojistik prosesinde olduğu gibi ilk haliyle teslim edilmesi büyük önem taşır. Bazı durumlarda istenmeyen durumların ortaya çıkması sebebiyle olumsuzluklar yaşanması olasıdır. Fakat Frigosky, bu tarz durumların önüne geçmeyi başarmış, kontrol süreci ile birlikte iade lojistiği daha sağlıklı işleyen bir süreç halini almıştır. Toplanan ürünler, farklı depolarda tekrar istiflenir ve bir araya getirilir. İade edilebilecek durumda olan ürünler için iade süreci başlar. Aksi durumda ise bu süreç ürünlerin imhası ile tamamlanır.

İade lojistiği için farklı depolama sistemleri.

Özellikle soğuk zincir lojistiğine haiz ürünlerin haftanın belirli günlerinde toplandıkları depolardan alınarak ayrıştırılması, gerekli noktalara iade edilmesi ya da iade edilemeyen ürünlerim imha sürecine tabi tutulması tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.