Gıda Ürünlerinin Soğuk Zincir Taşımacılığı

Unlu mamüllerin sağlıklı taşınabilmesi için, SKY Standart Soğuk Taşıma gerekir.

Birbirlerinden farklı olan ürün gruplarının aynı araçta taşınması, ürün gruplarından en az biri ya da birkaçının bozulması ile sonuçlanabilir. Bu bozulma ya da form değişikliği gerçekleşmese bile, gıda ürünleri nem ve PH farklılıklarından dolayı birbirlerini olumsuz yönde etkileyebilirler.


Örnek vermek gerekirse. Limon ile maydonoz taşıma sıcaklıkları bakımından birbirlerine çok yakın ısı isteklerine sahip iki üründür. Bu ürünlerin taşıma sırasında aynı sıcaklık değerlerine sahip koşullarda taşınabiliyor olmalarına rağmen, limonun muhteviyatında bulunan metil alkol sebebi ile yeşil otsu bitki olan maydonuzun yapraklarında sararma meydana gelmesine sebep olur. Bir diğer nokta ise, birbirlerinden farklı ısı derecelerinde korunması gereken ürünlerin de aynı soğuk taşıma aracına yüklenmeleri zararlara sebep olabilir. Süt ya da süt ürünleri (dondurma..) ile balık ya da et ürünlerinin (kırmızı / beyaz) aynı araca yüklenmesi durumunda, ısı ihtiyacına göre ürünün talep ettiği sıcaklık değerleri hangi ürüne göre ayarlanmalıdır sorununu ortaya çıkaracağından sağlıklı bir taşıma sağlanamayacaktır.

Soğuk Taşıma araçları, aracın içerisindeki ısının kaybolmaması için ısı / sıcaklık izolasyonu çok iyi ayarlanmış nitelikte olmalıdırlar. Bunun için, soğuk taşıma yapan araçların kasa duvarlarının içinde plastik ve köpük kullanılması gerekir. Ayrıca römorkun yan, ön ve arka duvarları su veya hava geçirmemeli, paslanmaz üründen imal edilmiş olmalıdırlar. Aracın taşıma kabının yalıtımlı (izole) olması araç içindeki ortamın ve ürünlerin dış ortam sıcaklığından etkilenmelerini ortadan kaldırmakta, homojen bir atmosfer sağlayarak ürün sıcaklık dengelerinin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Frigosky bünyesinde soğuk taşıma araç filosuna kayıtlı tüm araçlarımızda lift (asansör) sistemi bulunmaktadır. Asansörler sayesinde ürün yükleme ya da ürün boşaltma rampalarına ihtiyaç duymadan ürün yükleme ve ürün boşaltma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Arka kapılara ek olarak yan kapılar vasıtası ile de elleçleme ve şehir içi dağıtım sırasında ihtiyacımız olan hızlı sevkiyat ve kolaylığı sağlamış oluyoruz. Bu sistem aynı zamanda parsiyel dağıtım ve taşımaya da uygundur. Liftli araçlarımız sayesinde gıda lojistiğinde etkin hizmet ve kolay dağıtım ve taşıma imkanlarından faydalanıyoruz.

Frigorifik araçlarımızda birden çok ürün ya da farklı müşterilerimizden parsiyel metodu ile almış olduğumuz ürünlerin farklı bölmelerde yer almasını sağlayacak kabinleme sitemi ile gıda taşımacılığı yapabiliyoruz. Araçlarımızda her 15 dakikada bir araç içerisindeki ısıyı ölçen techizatlarımız bulunmaktadır. Ayrıca, aracımızın bulunduğu konumu ve kasa içerisindeki sıcaklığı ileten ARVENTO Araç ve Isı Takip Sistemi ile donatılmış sistemi tüm filomuza entegre etmiş bulunmaktayız. Aracın bulunduğu konumu GPS yardımıyla kontrol edebiliyoruz. Gerekli durumlarda aynı teknolojiyi kullanarak araca müdahale etme şansımız bulunmaktadır.

Soğuk zincir lojistiğinde soğuk taşıma yapan araçların, Hava Dolaşım Sistemine sahip olması gerekir. Bu sistemin düzgün çalışıyor olması gıda lojistiğinde temel gereksinimler arasında yer alır. Ürünün ısısının korunması kadar, ürünün vermiş olduğu ısının da hava dolaşım sistemi ile soğuk taşıma aracı kasası içerisinde eşit dağılıyor olması önemlidir. Bu sistemin olmaması ya da düzgün çalışmaması durumunda araç içi ısı homojen dağılmayacak, özellikle aracın alt bölümlerinde kalan ürünler için risk oluşturacaktır. Bunun önüne geçmek için araç içi hava sirkülasyon sistem bakımlarımız zamanında ve tam donanımlı servislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Hava dolaşım sistemi iki şekilde kullanılır. birinci yöntem ile araç içi hava akışı üstten verilen sistemle sağlanır, bir diğer yöntem ise aracın taban kısmından verilen ve yine havanın homojen dağılmasını sağlamakla görevli ikinci bir hava dolaşım ve sirkülasyon yöntemidir. Araçlarımızda her iki sistem de kullanılmaktadır.

Soğuk taşımada, frigorifik araç içerisinde taşınan gıda ürünlerinin eşit derecede soğutulmasının çok iyi sağlanması istifleme ile doğrudan orantılıdır. Bu nedenle araç içerisinde istifleme hayati önem taşır. Ürünlerin herbiri, bir diğerinin hava akışını kesmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Her iki durumda da, soğuk taşıma aracı kasasında yer alan ürünleri için durum risklidir. Zira, fazla ısı ile temas halinde olan ürünler için de, ısı ile temas etmemiş ürünler için de sonuç bozulma ya da formun değiştirilmesi ile sonuçlanabilir. Ürün alım sırasında dikkat ettiğimiz birinci öncelikli kural, istiflemenin planlı ve programlı, ürün sıcaklık ihtiyaç ve ambalaj durumuna göre yapılmasıdır.

Birbirinden farklı gıda ürün gruplarının taşınması sırasında fizyolojik özellikleri sebebi ile talep ettikleri sıcaklık değerlerinin farklılıklarından kaynaklanan olumsuzlukların taşıma ve depolama süreçlerinde yaşanması olağandır. Bu ve benzer zararların önüne geçmek için gıda ürünleri birbirilerinden farklı ortamlarda taşınmalıdırlar. Birlikte taşımanın zorunlu olduğu hallerde mümkün olduğunca fiziksel olarak bir diğer ürüne zarar vermeyecek özellikte ürünlerin taşınmasına dikkat edilmektedir. Bu ürünler, hem fizyolojik bakımdan, hem de talep ettikleri ısı ve sıcaklık değerleri açısından birbirlerine yakın olan ürünlerden seçilmektedir. Araçlarımız bölmeli olduğundan farklı ürün grıpları için taşıma uygun, parsiyele imkan veren soğuk taşıma (frigorifik) araçlardır.

Gıda ürünleri taşımacılığında hijyen birinci sıradaki rolünü alır. ürüm alım öncesinde aracımız temizlenir ve dezenfekte edilir. Bu sayede ürünlere zarar verecek nitelikte kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkenler devre dışı bırakılmış olur. Ayrıca fazla nemden dolayı formu bozulabilecek ürünlerin yüklenmesi de gerçekleştirilebileceğinden, aracımız yükleme öncesinden basınçlı ve sıcak hava ile kurutulmaktadır.

Gıda taşımacılığını soğuk zincirin sağlam halkaları ile perçinleyen firmamız, hem akademik bilgi ve tecrübe, hem de operasyonel sürece hakim personeli vasıtası ile çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Temel görevimiz insan sağlığını düşünmek ve bu yönde hareket etmek. İnsan sağlığına verdiğimiz değer ve önem ile soğuk zincir lojistiğinin temel taşı olmanın gururu içerisindeyiz.