Gıda Güvenliği

Yenilenen Gıda Güvenilirliği Mevzuatı ile birlikte, gıda kontrol sisteminin bir parçası olan denetim altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar ve risk analiz sistemi oluşturulması ile gıda güvenilirliği bilgi ağının geliştirilmesi gerekmekteydi. Hayvansal ürünler ile ve sebze ve meyve sağlığı gıda kontrolüne yönelik çalışmakta olan laboratuarlarımız yeniden yapılandırıldı.


Isı kontrollü lojistik hizmet kalitemizi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi için başvurumuzu yaptık. ISO 22000 sisteminin uygulanması, tedarikçilerin, sektör tarafından sıkça talep gören ürünlerinin üretim ve servis süreçlerini geliştirerek insan sağlığı açısından güvenli, firma açısından da daha kârlı bir hale dönüştürmesini sağlar.

ISO 22000 sistemi, HACCP sisteminin prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlar, yönetimin sorumluluklarının eğitimi ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini tanımlaması nedeniyle de ISO 9001 ile uyum oluşturmaktadır. Bu sayede hem güvenli gıda üretimini sağlamakta hem de firmaların kurumsallaşma süreçlerini hızlandırarak gelişimlerine destek vermektedir. ISO 22000 sistemi uluslar arası bir standart olduğu için kurumların uluslararası ticaret hedeflerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağlamaktadır.

Gıda güvenliği gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için gıda işleme, hazırlama, depolama ve taşıma sırasındaki riskleri kontrol altına almayı açıklayan bir bilim dalıdır. Bu potansiyel ciddi sağlık tehlikeleri önlemek için takip edilmesi gereken rutin bir dizi kuralları içerir. Bu doğrultuda, sanayi ve pazar ile pazar ve tüketici arasındaki güvenlik önemlidir. Üretici ile pazar arasındaki koordinasyon ile, pazar ile tüketici arasındaki koordinasyonu da taşıma anlamında sağladığımızdan, sorumluluğumuz iki kat daha artmaktadır. Bu nedenle gıda güvenliğine vermiş olduğumuz önem, tüm birim ve departmanlarımızında farkındılığını kazandırdığımız gıda güvenliği konusu birinci önceleğimizdir.

GIDA ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ ve HACCP STANDARDINA TAM UYUMLUYUZ

Gıda ve dolayısı ile insan sağlığı konusunda gelişmiş ülkelerde standart haline gelen Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi (HACCP : Hazard Analysis at Critical Control Points) standartlarına önem veriyoruz. Sadece tedarik, taşıma ve teslim etme misyonumuzdan ziyade, ürünün son tüketiciye ulaştığı noktada da, tedarik ve teslim aşamasında bulunduğu durum ve konumunu koruması bizim için çok önemli. Bu standartlar günümüzde sadece gıda üreticisi ya da tedarikçisi firmaların standardı olmaktan çıkmış, lojistik sektöründe gıda taşıma kodeksine uygun taşımacılık yapan Frigosky firmamız için de bağlayıcılık taşımaktadır.