Çevre Güvenliği

Frigosky olarak bizler, filomuzu sürekli olarak uluslararası standartlara uygun çevre dostu çekiciler ile yenileyerek çevreye olan duyarlılığımızı gösteriyoruz.


Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için Frigosky, çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Şirketimizin faaliyet alanına giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm Frigosky çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.

Şirketimizin çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir;

  • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak.
  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak.
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak.
  • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak.
  • Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek.
  • Şirketimizde gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
  • Yasalar ve yönetmeliklerin şart koştuğu ve gerekli görülen emisyon, gürültü, atıksu deşarj, aydınlatma, topraklama gibi konularda tüm çevre ölçüm ve analiz süreçleri şirketimiz bünyesinde uygulanmakta ve gerekli izinler alınmaktadır. Atıklar, tehlikeli atık ve geri dönüşebilen atık olarak ayrıştırılarak akredite olmuş ve lisanslı kuruluşlara teslim edilmektedir. Doğal kaynak ve enerji tasarrufuna yönelik altyapı, tüm hizmet binalarında kurulmuştur ve binalarda bulunan tüm teçhizat ve altyapının yasal periyodik bakım ve kontrolleri yapılmaktadır.

Özellikle soğuk zincir lojistiğinde faaliyet gösteren firmalar arasında yerimizin ayrıcalıklı olduğunu iddia ediyoruz. Zira, özellikle depolama işlemi öncesi gerçekleştirilen ürün alım aşamasında olası herhangi bir fire ya da benzeri istenmeyen durumlar sebebi ile ortaya çıkan atık sorununa kalıcı ve etkin çözümler sunmanın gururu içerisindeyiz. Yerel yönetimler ile yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde, atıkların, olması gereken noktalara sevki, varsa mevcut iade lojistiğinin temini de çevreye olan duyarlılığımızın en önemli göstergesidir.